Реалізація творчого потенціалу особистості на засадах діяльнісного підходу