Мотиваційні можливості проблемного навчання при вивченні географії